Welkom bij Herma en Dick

Over Ons

Ervaring
Herma heeft, al vanaf haar jonge jaren, hart voor ouderen en heeft dan ook een zeer ruime ervaring in de ouderenzorg.
De laatste jaren heeft Herma als activiteitenbegeleidster/-coach gewerkt op diverse dagbestedingen voor gasten met een beginnende vorm van dementie.

Waarden
In haar omgang met de gasten vindt zij het belangrijk mensen te laten merken dat ze gewaardeerd worden in wie ze zijn en richt zij zich op datgene wat hen bezig houdt en interesseert. Van nature biedt Herma een luisterend oor dat voor velen uitnodigend werkt om te delen wat in hem of haar om gaat.

Levensovertuiging
Voor Herma is het belangrijk haar werk te doen vanuit een christelijke levensovertuiging wat tot uiting komt in bijvoorbeeld samen te bidden voor de maaltijd en aandacht te schenken aan christelijke muziek of zang. Maar ook kan dit in persoonlijke gesprekken met gasten aan de orde komen als daartoe aanleiding is. Iedere gast die deze levensovertuiging en identiteit van dagbesteding respecteert en zich daar goed bij voelt is welkom.

Dick houdt zich in het dagelijks leven bezig met het organiseren van projecten bij NS Stations en verzorgt met name de bedrijfsmatige kant van de dagbesteding. Waar Herma dus het gezicht is van Huize Hedi, is Dick meer op de achtergrond betrokken en hoopt er op zijn manier aan bij te dragen dat Huize Hedi voor haar gasten een plek mag zijn waar een ieder zich welkom mag voelen.

Alzheimer Nederland

Het bieden van goede en passende zorg wordt door Herma met hart en ziel gedaan. Maar ook heeft zij grote waardering voor de organisatie die zich richt op onderzoek en preventie van dementie. Geruime tijd heeft zij de werving van en coördinatie over collectanten over een wijk van Nijkerk verzorgd. Via deze weg beveelt zij donaties aan deze organisatie dan ook van harte aan. Ook vanuit Huize Hedi wordt jaarlijks een mooie bijdrage gedoneerd om het goede werk van deze organisatie te ondersteunen.

Zie voor meer informatie:
https://www.alzheimer-nederland.nl